Nasze cele

 • aktywizacja obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do uczestnictwa w życiu społecznym gminy, powiatu, województwa, kraju oraz świata,
 • popularyzacja idei i przejawów społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspieranie zaangażowania młodych ludzi do współdecydowania o swoim otoczeniu,
 • działanie na rzecz ochrony praw mniejszości,
 • przeciwdziałanie przemocy oraz wykluczeniom społecznym,
 • aktywizowanie osób biernych zawodowo,
 • promowanie idei solidarności, sprawiedliwości, praworządności oraz demokracji w Polsce oraz na świecie,
 • umacnianie więzi społecznych,
 • popularyzacja przepisów prawa,
 • walka z przestępczością cyfrową poprzez promowanie ochrony prywatności w Internecie,
 • działanie na rzecz pogłębiania nauki, oświaty, edukacji, wychowania oraz ochrony środowiska.

Statut Stowarzyszenia [PDF]

Nasz zespół

Poznaj skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia!

Zofia Krygier

Prezes Zarządu

Andrzej Urbanowicz

Wiceprezes Zarządu

Klaudia Stróżyńska

Sekretarz

Monika Tomaszewska

Skarbnik

Kinga Wieczorek

przewodnicząca komisji rewizyjnej

Kamila Krysztofiak

wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej

Oliwia Wieczorek

sekretarz komisji rewizyjnej

Dołącz do nas!

Blog

Najnowsze wiadomości z działalności Stowarzyszenia

Pozostańmy w kontakcie!

Stowarzyszenie Akcja Partycypacja

ul. Iłowska 26a

61-311 Poznań

NIP: 7822886619

REGON: 387003100

KRS: 0000858915

Rachunek bankowy:
Nest Bank: 41 1870 1045 2078 1068 2758 0001

Kontakt elektroniczny

stowarzyszenie@akcjapartycypacja.pl

Skontaktuj się z nami

Państwa dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą formularza kontaktowego na stronie akcjapartycypacja.pl są przetwarzane przez Stowarzyszenie Akcja Partycypacja, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Iłowskiej 26a w Poznaniu, e-mail: stowarzyszenie@akcjapartycypacja.pl przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być przekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator może korzystać z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie akcjapartycypacja.pl Mają Państwo prawo: a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia, b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody, c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: administrator@akcjapartycypacja.pl.