Nasze cele

 • aktywizacja obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do uczestnictwa w życiu społecznym gminy, powiatu, województwa, kraju oraz świata,
 • popularyzacja idei i przejawów społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspieranie zaangażowania młodych ludzi do współdecydowania o swoim otoczeniu,
 • działanie na rzecz ochrony praw mniejszości,
 • przeciwdziałanie przemocy oraz wykluczeniom społecznym,
 • aktywizowanie osób biernych zawodowo,
 • promowanie idei solidarności, sprawiedliwości, praworządności oraz demokracji w Polsce oraz na świecie,
 • umacnianie więzi społecznych,
 • popularyzacja przepisów prawa,
 • walka z przestępczością cyfrową poprzez promowanie ochrony prywatności w Internecie,
 • działanie na rzecz pogłębiania nauki, oświaty, edukacji, wychowania oraz ochrony środowiska.

Nasz zespół

Poznaj skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia!

Zofia Krygier

Prezes Zarządu

Andrzej Urbanowicz

Wiceprezes Zarządu

Klaudia Stróżyńska

Sekretarz

Monika Tomaszewska

Skarbnik

Kinga Wieczorek

przewodnicząca komisji rewizyjnej

Kamila Krysztofiak

wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej

Oliwia Wieczorek

sekretarz komisji rewizyjnej

Blog

Najnowsze wiadomości z działalności Stowarzyszenia

Pozostańmy w kontakcie!

Stowarzyszenie Akcja Partycypacja

ul. Iłowska 26

61-311 Poznań

NIP: 7822886619

REGON: 387003100

KRS: 0000858915

Rachunek bankowy:
Nest Bank: 41 1870 1045 2078 1068 2758 0001

Kontakt elektroniczny

stowarzyszenie@akcjapartycypacja.pl

Skontaktuj się z nami