Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Akcja Partycypacja przyjęto:

  • sprawozdanie finansowe za rok 2020,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2020,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udzieliło absolutorium:

  • Zofii Krygier z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2020,
  • Andrzejowi Urbanowiczowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku 2020,
  • Klaudii Stróżyńskiej z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza w roku 2020,
  • Monice Tomaszewskiej z tytułu pełnienia funkcji Skarbnika w roku 2020,
  • Kindze Wieczorek z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w roku 2020,
  • Kamili Krysztofiak z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej w roku 2020,
  • Oliwii Wieczorek z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej w roku 2020.

Ponadto, podjęto uchwałę uchylającą uchwałę Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu oraz zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich.

Zebranie odbyło się za pośrednictwem środków telekomunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie na odległość w platformie Zoom, uczestniczyło w nim 11 członków zwykłych.


Klaudia Stróżyńska

Sekretarz Stowarzyszenia Akcja Partycypacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *