W środę, 29 września 2020 roku, za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Akcja Partycypacja. Zebrani przyjęli projekty regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Podjęta została także uchwała w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia składek członkowskich. Podczas zebrania doszło również do ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej – na jej czele stanęła Kinga Wieczorek. Zastępcą Przewodniczącej została Kamila Krysztofiak, natomiast Sekretarzem – Oliwia Wieczorek. Walne Zebranie Członków zakończyła dyskusja nad określeniem głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.


Klaudia Stróżyńska

Sekretarz Stowarzyszenia Akcja Partycypacja

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *