Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia

W dniu 8 czerwca 2022 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Akcja Partycypacja. Na likwidatora Stowarzyszenia wybrano Zofię Krygier. Wcześniej, Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne: za prace Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w roku 2021, udzielając absolutorium Prezesowi Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz członkom Czytaj dalej…

Konferencja „International exchange of experiences – elections in Poland and Ukraine”

W sobotę (27/03/21) o godz. 12:00 czasu polskiego, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „International exchange of experiences – elections in Poland and Ukraine„, mająca na celu wymianę doświadczeń z zakresu wyborów i partycypacji obywatelskiej pomiędzy studentami z Poznania i Charkowa. Wydarzenie realizowane jest w ramach programu zawartego w Czytaj dalej…