Formularz zgłoszeniowy do Stowarzyszenia Akcja Partycypacja

Państwa dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą formularza zgłoszeniowego na stronie akcjapartycypacja.pl są przetwarzane przez Stowarzyszenie Akcja Partycypacja, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Iłowskiej 26a w Poznaniu, e-mail: stowarzyszenie@akcjapartycypacja.pl przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być przekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator może korzystać z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie akcjapartycypacja.pl Mają Państwo prawo: a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia, b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody, c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: administrator@akcjapartycypacja.pl.