W sobotę (27/03/21) o godz. 12:00 czasu polskiego, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „International exchange of experiences – elections in Poland and Ukraine„, mająca na celu wymianę doświadczeń z zakresu wyborów i partycypacji obywatelskiej pomiędzy studentami z Poznania i Charkowa.

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu zawartego w statucie Stowarzyszenia i ma charakter interdyscyplinarny. Poddana debacie istota i problematyka działań około politycznych ma na celu aktywizację młodych osób do podjęcia działań z zakresu szerzenia wiedzy i popularyzacji świadomości na temat wyborów i partycypacji obywatelskiej zarówno na skalę krajową, jak i ponadnarodową.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, konferencja odbędzie się w formule online. Nasi prelegenci zaprezentują wybrane stanowiska zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Po każdym wystąpieniu przewidziane jest jest podsumowanie i przetłumaczenie rozważań na oba języki.

Zachęcamy do biernego uczestnictwa w wydarzeniu! Link i hasło do platformy udostępnimy w dniu konferencji!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *