Prezentujemy komplet dokumentów przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku, zawierający: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne wraz z opinią Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020.


Monika Tomaszewska

Skarbnik Stowarzyszenia Akcja Partycypacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *