11 września 2020 roku Stowarzyszenie Akcja Partycypacja z siedzibą w Poznaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym uzyskało osobowość prawną
i oficjalnie rozpoczęło swoją działalność.

Wniosek w tej sprawie złożył komitet założycielski w składzie: Zofia Krygier, Kamila Krysztofiak, Klaudia Stróżyńska, Monika Tomaszewska, Andrzej Urbanowicz, Kinga Wieczorek oraz Oliwia Wieczorek.

Mamy nadzieję, że już niedługo, po dopełnieniu wszystkich formalności, wreszcie ruszymy z prawdziwymi działaniami. Chcemy pobudzić Poznań do partycypacji obywatelskiej, chcemy, by ludzie zaczęli się angażować w życie swojej społeczności lokalnej.
Bo warto!


Zofia Krygier, Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zajmować się będzie aktywizacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do uczestnictwa w życiu społecznym gminy, powiatu, województwa, kraju oraz świata, popularyzacją idei i przejawów społeczeństwa obywatelskiego, wspieraniem zaangażowania młodych ludzi do współdecydowania o swoim otoczeniu, działaniem na rzecz ochrony praw mniejszości, przeciwdziałaniem przemocy oraz wykluczeniom społecznym, aktywizowaniem osób biernych zawodowo, promowaniem idei solidarności, sprawiedliwości, praworządności oraz demokracji w Polsce oraz na świecie, umacnianiem więzi społecznych, popularyzacją przepisów prawa, walką z przestępczością cyfrową poprzez promowanie ochrony prywatności w Internecie, działaniem na rzecz pogłębiania nauki, oświaty, edukacji, wychowania oraz ochrony środowiska.

Chęć działania jest widoczna wśród wszystkich naszych członków (jest to aktualnie 7 osób – założycieli) i nie tylko! Odbieramy bowiem sygnały zainteresowania od kolejnych działaczy, którzy zamierzają dołączyć do naszego zespołu, by wspólnie aktywizować społeczeństwo.


Andrzej Urbanowicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia pojawiać się będzie na stronie internetowej oraz profilach w sieciach społecznościowych: Facebook, Twitter i Instagram. Zachęcamy do ich obserwowania!


Klaudia Stróżyńska

Sekretarz Stowarzyszenia Akcja Partycypacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *