Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia

W dniu 8 czerwca 2022 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Akcja Partycypacja. Na likwidatora Stowarzyszenia wybrano Zofię Krygier. Wcześniej, Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne: za prace Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w roku 2021, udzielając absolutorium Prezesowi Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz członkom Czytaj dalej…

Stowarzyszenie Akcja Partycypacja zarejestrowane!

Wniosek w tej sprawie złożył komitet założycielski w składzie: Zofia Krygier, Kamila Krysztofiak, Klaudia Stróżyńska, Monika Tomaszewska, Andrzej Urbanowicz, Kinga Wieczorek oraz Oliwia Wieczorek. Mamy nadzieję, że już niedługo, po dopełnieniu wszystkich formalności, wreszcie ruszymy z prawdziwymi działaniami. Chcemy pobudzić Poznań do partycypacji obywatelskiej, chcemy, by ludzie zaczęli się angażować Czytaj dalej…