W dniu 8 czerwca 2022 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Akcja Partycypacja. Na likwidatora Stowarzyszenia wybrano Zofię Krygier.

Wcześniej, Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne: za prace Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w roku 2021, udzielając absolutorium Prezesowi Zarządu, Wiceprezesowi Zarządu, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz członkom Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu uczestniczyło siedmioro członków Stowarzyszenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *