Każda organizacja, by mogła prężnie działać, potrzebuje funduszy. Nasze stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn osób wspierających. Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą, poniżej dostępne są dane do przelewu.

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9), istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (w przypadku osób fizycznych) oraz nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (w przypadku osób prawnych).

Stowarzyszenie Akcja Partycypacja

ul. Iłowska 26, 61-311 Poznań

Nest Bank: 41 1870 1045 2078 1068 2758 0001

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Dziękujemy za każde okazane wsparcie. Są Państwo niezbitym dowodem na rosnącą siłę zaangażowania obywatelskiego.

Członkowie stowarzyszenia akcja partycypacja